Модел: Кружен кон четириаголен адаптер

Кружен кон четириаголен адаптер
Бел 650 ден

Спецификација за производот

  • Код.: - 40210047

Дополнителна информација за производот

За спојување на рамен канал и кружна цевка