Модел: Рамен соединувач

Рамен соединувач
Бел 350 ден

Спецификација за производот

  • Код.: - 4043005

Дополнителна информација за производот

- за спојување на рамни канали (код 4043001)