Машини за перење алишта

МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

1. Каква треба да биде машината за перење на алишта за да заштеди ел. енергија?

 

 

1.Каква треба да биде машината за перење на алишта за да заштеди ел. енергија?

Освен намената, која ја покажува високата енергетска класа, од големо значење е дополнителениот влез за директно вклучување кон топла вода, кој што ја намалува потрошувачката на ел. енергија и е исклучителна предност на пералните EUROLUX.

Нагоре