Плочи за вградување

 ПЛОЧИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

1. Како правилно да монтираме стаклокерамичка плоча?
2. Услови за експлотација и начини на чистење на стаклокерамичките плочи?
3. Услови за експлотација на гасните плочи?

 

1.Како правилно да монтираме стаклокерамичка плоча?

Сензорските плочи на EUROLUX и NARDI се монтираат на длабочина од 4 до 7 см. во зависност од моделот каде се препорачува воздушен коридор помеѓу апаратите од 2 – 3 см. Од големо значење е да биде поставена изолациона лента помеѓу кантот на апаратот и термо плочата.

Нагоре

2.Услови за експлотација и начини на чистење на стаклокерамичките плочи?

Од големо значење при работата со стаклокерамичките плочи е да се избегне контакт со шеќер и домаќинска алуминиумска фолија. Во првиот случај, при истурање на шеќер, истиот треба да се отстрани што побрзо од површината на стаклото. За вториот случај фолијата влегува во реакција со витрокерамиката и ја нарушува нејзината целост. Се препорачува садовите да се поставуваат суви за да се избегне образување на варови петна. По можност треба да се избегне и така наречениот шоков контакт – топла зона – студен сад. Од економична гледна точка, пожелно е садовите да бидат со размери кои ќе одговараат на зоните и да имаат рамни дна. Многу е важно плочата да се чисти почесто, а затоа може да користите средство за керамика, млака вода и шпатула која е дадена во комплетот.

Нагоре

3.Услови за експлотација на гасните плочи?

Сите апарати на гас се фабрички опремени со дозни за работа на природен гас – метан. При работа со пропан-бутан неопходно е уште при првото готвење да се изврши промена на дизните со оние кои се дадени во комплетот на апаратот. Во спротивен случај може да се појават несакани последици за садовите.

Нагоре