LEKS – престануваме со увоз и продажба на серијата MELODIA и мијалникот COMPACT 79.1 Sl. / 23.02.2023