НОВИ БОИ од палетата на производи на композитните мијалници на LEKS. / 03.11.2021