Дозатор за течен сапун D-001 – стопиран увоз / 11.05.2021