Модел: IBIS

IBIS
5.990 ден

Спецификација за производот

  • UNIGRANIT - Количина во магацин
  • UNIGRANIT бои No - 68 / 62 / 48 / 40
  • .
  • Гаранциja 24 месеца

Дополнителна информација за производот