Модел: PURE

PURE
8.790 ден

Спецификација за производот

  • UNIGRANIT - Количина во магацин
  • UNIGRANIT бои No - 73 / 70 / 68 / 62 / 52 / 51 / 48 / 40
  • .
  • Гаранциja 24 месеца

Дополнителна информација за производот