Модел: MORMO PLUS

MORMO PLUS
11.790 ден

Спецификација за производот

  • Со флексибилно црево
  • NANOGRANIT - Количина во магацин
  • NANOGRANIT бои No - 99 / 97 / 96 / 93 / 86
  • .
  • Гаранциja 24 месеца

Дополнителна информација за производот