Модел: MOSTAR PLUS

MOSTAR PLUS
10.990 ден

Спецификација за производот

  • NANOGRANIT - Количина во магацин
  • NANOGRANIT бои No - 86 / 96
  • .
  • Гаранциja 24 месеца

Дополнителна информација за производот