Комбинирана плоча индукција + плин HBE 2I2G FV – стопиран увоз / 12.03.2020