Модел: Вертикален свиок 90°

Вертикален свиок 90°
Бел 250 ден

Спецификација за производот

  • Код.: - 4021044

Дополнителна информација за производот

За спојување на рамни канали ( код 4021002), потребен е рамен соединувач