Контакты

СКОЛЕКС ДОО
Ул. Благоя Стефковски №. 8.
Тел:   02 / 32 39 777
Факс: 02 / 32 39 715
eл.почта: info.skoleks@leksgroup.comСкопие
Ул. Народен фронт №.5, oфис №.7
Тел.: 02 / 322 75 80
Моб.: 071 / 250 512
Тетово
Ул. Илинденска № 157, л.2
Тел.: 044 / 337 919
моб.: 071 / 250 513


Битола
Ул. Прилепска  № 56
Тел.: 047 / 242 885
Моб.: 070 / 394 293

Струмица
Ул. Климент Орхидски №. 272
Тел.: 034 / 320 551
Моб.: 070 / 350 446

 

ЕЛЕКТРО ПРОМЕТ
Кавадарци

ул. Шишка Б.Б
Тел.: 043 / 412 551
Факс: 043 / 400 135
eл.почта.: office@elektropromet.com.mk