Фурна за вградување FVLR XL9MAT1 A – стопиран увоз / 12.03.2020