Ладилник HSL 365 FLV W – стопиран увоз / 17.10.2019