Привремено нема да располагаме на лагер со стаклокерамичките плочи HBE TC4 FV и PVL TC4 V, на нивно место ќе се понуди PVS TC4 / 02.05.2018